İTÜ İSG YÖNETİM POLİTİKASI

      İTÜ Yönetimi olarak politikamız; eğitim, uygulama, araştırma ve yönetsel yapıda katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Oluşturmak ve Uygulanmasını Takip Etmek’tir. Bunun için;

  • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve araştırmalarını destekleyen,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının İTÜ bünyesinde yürütülmesini sağlayan,
  • Yönetim sistemlerince belirlenen organizasyonlarda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önceden önlemler alarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan,
  • Yönetim sistemlerince belirlenen iş - performans değerlendirmelerinin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülmesini sağlayarak bunu sürekli hale getiren,
  • Tüm çalışanların, öğrencilerin ve paydaşların, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve memnuniyet algısını geliştiren,
  • Yönetim sistemlerinde, iç ve dış denetim mekanizmalarının iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla sürdürülebilirliğini sağlayan

bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması esas alınmıştır.

     İTÜ İSGB Koordinatörlüğü olarak görevimiz: İTÜ Rektörü ve tüm birim işverenlerine, İTÜ İSG Politikaları'nı uygularken Danışmanlık ve Rehberlik Yapmak'tır.